Medycyna pracy

Badania wstępne, okresowe, kontrolne

 • badanie lekarza medycyny pracy
 • badanie lekarskie dermatologiczne
 • badanie lekarskie laryngologiczne
 • badanie lekarskie okulistyczne
 • badanie lekarskie kierowców
 • badanie + zaświadczenie sanitarno-epidemiologiczne
 • badanie pola widzenia
 • audiometria
 • spirometria
 • badanie EKG
 • badania laboratoryjne