Medycyna pracy

Badania wstępne, okresowe, kontrolne

  • badanie lekarza medycyny pracy
  • badanie lekarskie laryngologiczne
  • badanie lekarskie okulistyczne
  • badanie lekarskie kierowców
  • badanie + zaświadczenie sanitarno-epidemiologiczne
  • badanie pola widzenia
  • audiometria
  • spirometria
  • badanie EKG
  • badania laboratoryjne