Pielęgniarska opieka długoterminowa

Opieka długoterminowa jest specjalistyczną formą świadczenia zdrowotnego, skierowaną do obłożnie i przewlekle chorych, w ich środowisku domowym. Opiekę realizują pielęgniarki, które posiadają ukończony kurs pielęgniarstwa rodzinnego, opieki długoterminowej lub opieki paliatywnej.

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest realizowana we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego pacjent ma złożoną deklarację wyboru.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci w dowolnym wieku, obłożnie i/lub przewlekle chory, z dowolną jednostką chorobową, z ograniczeniem zdolności do samo opieki, którzy w ocenie wg skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punków oraz dodatkowo wymagają bezwzględnie realizacji przynajmniej jednego z wymienionych niżej świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni:

  • kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia,
  • wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach,
  • karmienia przez zgłębnik i przez przetokę,
  • płukania pęcherza moczowego,
  • pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomijną,
  • zakładania i usuwania cewnika (stałe zlecenie lekarskie).

Zadania realizowane przez pielęgniarki opieki długoterminowej:

  • realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
  • edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin,
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.