Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób dolnego układu oddechowego. Lekarz pulmonolog w naszej przychodni to doświadczony specjalista w diagnostyce i terapii zarówno szpitalnej jak i ambulatoryjnej. Wczesne ukierunkowanie diagnostyki przez doświadczonego specjalistę przyśpiesza rozpoczęcie terapii.

Diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób układu oddechowego:

 • astmy oskrzelowej
 • gruźlicy
 • mukowiscydozy
 • odmy opłucnowej
 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
 • pylicy płuc
 • rozstrzenia płuc
 • raka płuc
 • sarkoidozy
 • śródmiąższowych chorób płuc
 • zapalenia oskrzeli
 • zapalenia płuc

Na miejscu wykonujemy:

 • diagnostykę kaszlu
 • diagnostykę duszności
 • próby tuberkulinowe
 • badania spirometryczne
 • diagnostykę alergologiczną

W nagłych przypadkach wykonane są:

 • inhalacje
 • nebulizacja
Lekarze: 

dr n. med. Rafał Dobek – specjalista chorób płuc, chorób wewnętrznych, alergologii

Informacja: 

Do poradni pulmonologicznej jest wymagane skierowanie. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.