Zasady pobierania i transportu materiału do badań metodami molekularnymi RT PCR w kierunku SARS-CoV-2

Porosimy o zapoznanie się z prezentacją dostępną pod poniższym linkiem.