Upoważnienie dla bliskich

Szanowny Pacjencie, jeśli chcesz by osoba bliska mogła w Twoim imieniu odbierać wyniki badań laboratoryjnych, skierowania, recepty oraz uzyskiwać informacje na temat Twojego stanu zdrowia, upoważnij ją do tego wypełniając stosowne oświadczenie, które udostępni Ci pracownik rejestracji lub pielęgniarka.