Pacjencie, zaktualizuj swoje dane

Zwracamy się z prośbą do wszystkich pacjentów przychodni lekarskich Manamedica o zaktualizowanie danych podawanych w dniu składania deklaracji, przede wszystkim numeru kontaktowego (preferowany nr komórkowy) oraz adresu e-mail. Zaktualizowane dane, zgodne ze wzorem, można przesłać na nasz adres: info@manamedica.pl lub wypełnić gotowy druk w jednej z przychodni.