Do dermatologa i okulisty ze skierowaniem

Przypominamy naszym pacjentom, że od 1 stycznia 2015r. do okulisty oraz dermatologa potrzebne bedzie skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Zmiana ta spowodowana jest nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach tzw. "pakietu kolejkowego" (więcej informacji na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia).
Bez skierowania nadal będzie się można rejestrować do ginekologa, psychiatry oraz onkologa.